the white girl (2017) เดอะ ไวท์ เกิร์ล

the white girl (2017) เดอะ ไวท์ เกิร์ล

White Girl (2017) หนังได้เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงผิวขาวเกิดมาแพ้แดด เพื่อนคนเดียวของเธอก็ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจปัญหาของเธอ พ่อที่ปกป้องเธอมากเกินไปทำให้เธอต้องอยู่บ้าน สิ่งที่เธอต้องการทำคือโตขึ้นและออกจากหมู่บ้าน ในเวลากลางคืนเธอพบชายคนหนึ่งที่ริมทะเล ชื่อของเขาคือซากาโมโตะ เขาเป็นมาจากที่อื่น และนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างเธอและเขา