banner

banner
Wolf Warrior 1 โคตรคนโค่นทีมมหากาฬ

Wolf Warrior 1 โคตรคนโค่นทีมมหากาฬ

Wolf Warrior 1 โคตรคนโค่นทีมมหากาฬ (2015) ทหารกองกำลังพิเศษของจีนที่มีความเป็นนักแม่นปืนเป็นพิเศษกำลังเผชิญกับกลุ่มของทหารรับจ้างต่างชาติที่ถึงแก่กรรมซึ่งได้รับการว่าจ้างให้สังหารเขาโดยเจ้าพ่อยาเสพติดที่ชั่วร้าย