banner

banner
Where the Wind Blows คู่พายุเดือด (2023)

Where the Wind Blows คู่พายุเดือด (2023)

<p>ในปี 1970 คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตของฮ่องกง (ICAC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อตามล่าบรรดาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ทุจริตในยุคก่อนสิ้นสุดอาณานิคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ เหลยเล่อ (กัวฟู่เฉิง) และ หนานเจียง (เหลียงเฉาเหว่ย) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกทางการกดขี่ ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง ด้วยการจับมือกันเพื่อจัดการกับระบบการทุจริตของตำรวจ ในที่สุด&nbsp;<a href="https://www.fwiptv.tv/"><strong>หนังใหม่</strong></a></p>