banner

banner
Village of the Damned มฤตยูเงียบกินเมือง

Village of the Damned มฤตยูเงียบกินเมือง

Village of the Damned มฤตยูเงียบกินเมือง (1995) หมอสองคนต้องหาทางหยุดยั้งกองกำลังเอเลี่ยนที่เข้ามาทำให้ผู้หญิงทุกคนในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งตั้งท้อง ขณะที่สายพันธุ์ของพวกมันได้พยายามเข้ามายึดครองมนุษย์โลก