banner

banner
Unknown Cosmic Time Machine เปิดโลกลับ คอสมิคไทม์แมชชีน (2023)

Unknown Cosmic Time Machine เปิดโลกลับ คอสมิคไทม์แมชชีน (2023)

<p>สารคดีเรื่องนี้ติดตามการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวของกล้องโทรทรรศน์เจมส์ เวบบ์ ที่ปลุกจินตนาการด้วยภาพถ่ายที่แจ่มชัดของกาแล็กซีอันไกลโพ้น <a href="https://www.fwiptv.tv/"><strong>หนังใหม่</strong></a></p>