banner

banner
The Young Victoria ความรักที่ยิ่งใหญ่ของราชินีวิคตอเรีย 2009

The Young Victoria ความรักที่ยิ่งใหญ่ของราชินีวิคตอเรีย 2009

ภาพยนตร์ในปี 2009 สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงตั้งแต่ ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงวิคตอเรียแห่งเคนท์ ผ่านเรื่องราวทางทางเมืองของผู้ที่กระหายอำนาจ และได้ขึ้นสู่บัลลังก์อย่างสง่างามเป็น พระราชินีอังกฤษ รวมทั้งเรื่องราวตำนานรักที่ยิ่งใหญ่กับเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งโคเบิร์ก