banner

banner
The Water Horse อภินิหารตำนานเจ้าสมุทร

The Water Horse อภินิหารตำนานเจ้าสมุทร

The Water Horse อภินิหารตำนานเจ้าสมุทร (2007) เด็กชายพบไข่ที่น่าสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของเขาทำให้เขาปกป้องมันและต้องการทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาไม่ได้ตระหนักว่ามันจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เด็กชายและม้าน้ำมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในเรื่องที่ยอดเยี่ยมนี้