banner

banner
The Unfamiliar (2020)

The Unfamiliar (2020)

ผู้เชี่ยวชาญของกองทัพอังกฤษกลับมาจาก “The Unfamiliar” การต่อสู้โดยยอมรับว่าเธอมีพล็อตเพียงเพื่อพบว่ามีความมุ่งร้ายที่เอาชนะอย่างแท้จริงในที่ทำงานทำให้การแสดงตนเป็นสิ่งที่เธอรู้ใหม่