banner

banner
The Trip (I onde dager) ทริปป่วนสติหลุด (2021) NETFLIX บรรยายไทย

The Trip (I onde dager) ทริปป่วนสติหลุด (2021) NETFLIX บรรยายไทย

<p>The Trip (I onde dager) ทริปป่วนสติหลุด (2021) NETFLIX บรรยายไทย</p> <p>คู่สามีภรรยาต่างวางแผนฆ่าอีกฝ่ายเพื่อจบปัญหาชีวิตคู่ หลังจากที่ทั้งสองเดินทางมาถึงกระท่อมห่างไกล ไม่นานก็ต้องเผชิญอันตรายจากสิ่งอื่นที่น่ากลัวกว่าแรงอาฆาตระหว่างกันบรรยายไทย</p>