banner

banner
The Substitute (El Suplente) ตัวแทน (2022) บรรยายไทย

The Substitute (El Suplente) ตัวแทน (2022) บรรยายไทย

<p>ศาสตราจารย์ด้านวรรณกรรมผู้ลุ่มลึกหวนกลับไปยังชุมชนที่เคยอาศัยเพื่อรับหน้าที่สอนเด็กมัธยมปลาย และเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับอดีต พ่อของตัวเอง และสภาพความเป็นจริงของย่านนี้ <a href="https://www.fwiptv.tv/"><strong>ดูหนังออนไลน์ฟรี</strong></a></p>