banner

banner
The Stranded เคว้ง

The Stranded เคว้ง

หรือทางหนี อาจไม่ใช่ทางออก เมื่อความหวังของนักเรียนทั้ง 36 ที่ติดเกาะเพียงลำพัง อาจขึ้นอยู่กับความไว้ใจในพวกเดียวกัน เมื่อสิ่งที่น่ากลัวที่สุด อาจไม่ได้อยู่ในเกาะ แต่อยู่ในใจตัวเอง ... หาทางออกพร้อมกัน ‘เคว้ง’ The Stranded ครั้งแรกของซีรีส์ไทย

เลือกตอน / Episode

Ep1 สลาย
Ep2 หวน
Ep3 รหัส
Ep4 หลุม
Ep5 กบฎ
Ep6 ทลาย
Ep7 ประตู