banner

banner
The Legend Is Born IP MAN ยิปมัน 3 เปิดตำนานปรมาจารย์หมัดหย่งชุน

The Legend Is Born IP MAN ยิปมัน 3 เปิดตำนานปรมาจารย์หมัดหย่งชุน

Yip Man's resistance against invading foreigฝ่อซาน ในปี ค.ศ. 1905 ยิปมัน และ เทียนซือ พี่ชายบุญธรรมเข้าสู่สำนักจินอู่ ซึ่งเป็นสำนักมวยหย่งชุนของ เฉินหว่านซุน (หง จินเป่า) โดยการฝากฝังของบิดายิปมัน ทั้งคู่จึงตั้งใจฝึกหย่งชุนซึ่งเป็นวิชากังฟูซึ่งผู้หญิงเป็นผู้ค้นคิด ซึ่งมีหัวใจคือการใช้ความอ่อนหยุ่นสยบความแข็งแกร่ง โดยที่เฉินหว่านซุนสั่งสอนทั้งคู่เสมอมาว่า ฝึกกังฟูเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า แต่ในปีถัดมา เฉินหว่านซุน ก็ถึงแก่กรรม สำนักจิงอู่จึงตกอยู่ในความดูแลของ อู๋จงซู (หยวนเปียว) ศิษย์คนโตของเฉินหว่านซุน ขณะที่ทั้งยิปมัน (โต หยูฮัง) และ เทียนซือ (ฟาน ซิ่วหว่อง) ก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม โดยมี เหม่ยเว้ย หญิงสาวอีกคนที่เข้าสำนักมาพร้อมกันแอบชอบยิปมันอยู่ners, along with his romantic relations while under the tutelage of three Wing Chun masters.