The Last Airbender มหาศึก 4 ธาตุ จอมราชันย์

The Last Airbender มหาศึก 4 ธาตุ จอมราชันย์

Follows the adventures of Aang, a youThe Last Airbender มหาศึก 4 ธาตุ จอมราชันย์ โลกตกอยู่ในเพลิงสงคราม ไม่มีใครหน้าไหน ที่มีพลังมากพอจะหยุดยั้งการทำลายล้างที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้...จนกระทั่งบัดนี้ ตรงเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษเต็มๆ ชาติแห่งไฟได้ลงมือก่อความร้ายแรงเพื่อให้หวังจะครองโลกที่พวกเขาเคยปกครองร่วมกับอีกสามชนชาติ