banner

banner
The Informer

The Informer

The Informer (2019) ความลับในการทำงานของอดีตนักโทษจงใจทำให้ตัวเองถูกเก็บไว้อีกครั้งเพื่อทำร้ายกลุ่มที่เรือนจำความปลอดภัยที่ถูกตัดขาดส่วนใหญ่พีทโคสโลว์ผู้กระทำความผิดที่ได้รับการปรับปรุงและอดีตนักบุญที่มีความพยายามพิเศษกำลังกลายเป็นความลับสำหรับผู้ดูแลเอฟบีไอโดยเฉพาะเพื่อเข้าสู่การแลกเปลี่ยนยาของม็อบโปแลนด์ใหม่