banner

banner
The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022)

<p>The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) ในภารกิจที่จะทำให้วันคริสต์มาสของควิลล์เป็นที่น่าจดจำ เหล่าผู้พิทักษ์จักรวาลมุ่งหน้าสู่โลกเพื่อตามหาของขวัญที่เหมาะที่สุด</p>