banner

banner
The Goblin (2022) บรรยายไทย

The Goblin (2022) บรรยายไทย

<p>The Goblin (2022) ดูฮยอน ที่ใช้ชื่อว่า &ldquo;ก็อบลิน&rdquo; เข้าคุกเพราะรับผิดแทนยองมินที่ฆ่าเจ้านายของพวกเขา ดูฮยอนถูกปล่อยตัวหลังจากผ่านไป 10 ปี และใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งพบว่ายองมินใช้ประโยชน์จากชื่อ &ldquo;ก็อบลิน&rdquo; ของเขา ยองมินไปไกลถึงขนาดลักพาตัวลูกสาวของดูฮยอนเพื่อปิดปาก ดูฮยอนโกรธแค้นและหาทางแก้แค้นและประกาศการกลับมาของ &ldquo;ก็อบลิน&rdquo; ตัวจริง</p>