banner

banner
The General’s Daughter (1999) อหังการ์ฆ่าสะท้านโลก

The General’s Daughter (1999) อหังการ์ฆ่าสะท้านโลก

จากรายละเอียดปลีกย่อยพบว่าชีวิตของเอลิซาเบ ธ ไม่ได้เปิดเผย ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครในป้อมปราการนี้ที่ไม่ได้รับการสันนิษฐานซึ่งมาจากผู้บังคับบัญชาไปยังนายพันเอกฟาวเลอร์ (คลาเรนซ์วิลเลียมส์ที่ 3) ซึ่งเป็นสหายของครอบครัวที่ไว้ใจได้และเช่นเดียวกัน “The General’s Daughter” ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญและอำนาจของ Elizabeth รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ มากมายที่ไม่ได้ตั้งชื่อไว้ที่ป้อมปราการหรือแม้แต่มือขวาที่หน่วยปกปิดพื้นที่ใกล้เคียง