banner

banner
The Divergent Series- Allegiant 3 อัลลีเจนท์ ภาค3- ปฏิวัติสองโลก

The Divergent Series- Allegiant 3 อัลลีเจนท์ ภาค3- ปฏิวัติสองโลก

บอกเล่าเรื่องราวของ ทริซ และ โฟร์ ที่จะนำ ทีมอัลลีเจนท์ ทะลุสู่โลกเบื้องหลังกำแพง เผชิญหน้ากับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ จากศัตรูที่อันตรายยิ่งกว่าคนทุกกลุ่มที่พวกเขาเคยต้องต่อสู้ ตะลึงกับความลับเปลี่ยนอนาคตโลกไปตลอดกาล