The Cured ซอมบี้กำเริบคลั่ง

The Cured ซอมบี้กำเริบคลั่ง

The Cured ซอมบี้กำเริบคลั่ง (2018) โรคที่เปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้ได้รับการรักษาให้หายขาด ซอมบี้ที่ติดเชื้อครั้งหนึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยสังคมและครอบครัวของพวกเขาเองซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่การแทรกแซงของรัฐบาลที่เข้มแข็ง