banner

banner
Sunflower ลูกผู้ชายหัวใจตะวัน

Sunflower ลูกผู้ชายหัวใจตะวัน

Sunflower ลูกผู้ชายหัวใจตะวัน (2006) อดีตนักเลง Tae-sik ได้รับการปล่อยตัวจากคุกและมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านเกิดของเขาเพื่ออาศัยอยู่ในร้านอาหารเล็ก ๆ กับผู้หญิง ความพยายามที่จะทิ้งอดีตของเขาไว้ข้างหลังเขาทำงานในโรงรถและพยายามหลีกเลี่ยงแก๊งค์ท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อชื่อเสียงที่โหดร้ายของเขา เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นต้องการล้มร้านอาหารของแม่บุญธรรมของเขาเพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่ Tae-sik ต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปใช้ชีวิตที่มีความรุนแรง