banner

banner
Suicide Squad ทีมพลีชีพ มหาวายร้าย

Suicide Squad ทีมพลีชีพ มหาวายร้าย

Suicide Squad ทีมพลีชีพ มหาวายร้าย (2016) รู้สึกดีที่จะไม่ดี ... รวมทีมซุปเปอร์วายร้ายที่อันตรายและถูกจองจำที่สุดในโลกจัดหาคลังแสงที่ทรงพลังที่สุดให้กับพวกเขาในการกำจัดของรัฐบาล เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐ Amanda Waller ได้พิจารณาเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ดูถูกเหยียดหยามและน่ารังเกียจซึ่งไม่มีอะไรจะเสีย อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้ถูกเลือกให้ประสบความสำเร็จ แต่ได้รับเลือกให้ทำผิดกฎหมายสิทธิบัตรเมื่อพวกเขาล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีมฆ่าตัวตายจะตัดสินใจตายหรือพยายามตัดสินตนเองว่าเป็นมนุษย์ทุกคนหรือไม่