banner

banner
Share (2019) ยา..นรก

Share (2019) ยา..นรก

แมนดี้ นักศึกษาที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินในเมือง หลังจากค้นพบวิดีโอที่น่าเบื่อ จากในค่ำคืนหนึ่งซึ่งเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำ แมนดี้ อายุเพียง 16 ปีต้องพยายามคิดให้ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่