banner

banner
Sardar Udham ภารกิจสังหาร แค้นไม่มีวันลืม (2021) บรรยายไทย

Sardar Udham ภารกิจสังหาร แค้นไม่มีวันลืม (2021) บรรยายไทย

<p>&nbsp;</p> <h1><strong>Sardar Udham ภารกิจสังหาร แค้นไม่มีวันลืม (2021) บรรยายไทย</strong></h1> <p>อุธม ซิงห์รอดตายจากการสังหารหมู่ที่จลิยานวาลาบาค เขาหนีเข้าไปในภูเขาที่อัฟกานิสถานและไปถึงลอนดอนในวันที่ 13 เมษายน ปี 1919 เขาใช้เวลา 6 ปีเพื่อจุดประกายการปฏิวัติขึ้นอีกครั้ง และในวันที่ 13 มีนาคม ปี 1940 หลังจากบ่มความแค้นไว้นาน 21 ปี อุธมลอบสังหารไมเคิล โอ ดวายเออร์ ชายผู้สั่งการให้สังหารหมู่ที่ปัญจาบในครั้งนั้นบรรยายไทย</p>