banner

banner
SMING (2014) สมิง พราน ล่า

SMING (2014) สมิง พราน ล่า

กลางดึกในป่าแห่งหนึ่ง พรานบุญ (ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล) พรานผู้มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่บ้านพราน ได้ช่วยชีวิต แดง (ยูนิค ธันยาบูลย์) เด็กในหมู่บ้านให้รอดพ้นจากการใช้ภาพลวงล่าเหยื่อของลูกสมิง โดยหารู้ไม่ว่าการฆ่าครั้งนี้เป็นที่มาของความแค้น แม่สมิงได้เห็น พรานบุญ ฆ่าลูกตัวเอง มันจึงเข้าหมู่บ้านพรานเพื่อแก้แค้น เป้าหมายหลักของมันคือ ลำดวน (เนรัญชรา เลิศประเสริฐ) ลูกสาวพรานบุญ แต่มันกับฆ่าได้เพียงแต่ แม่ปราง เมียของ พรานบุญ ทำให้ความแค้นไม่สิ้นสุด และการล่าเพื่อล้างแค้นจึงเกิดขึ้น