banner

banner
Rumspringa รัมสปริงก้า: กว่าจะข้ามวัยวุ่น (2022) NETFLIX บรรยายไทย

Rumspringa รัมสปริงก้า: กว่าจะข้ามวัยวุ่น (2022) NETFLIX บรรยายไทย

<p>Rumspringa รัมสปริงก้า: กว่าจะข้ามวัยวุ่น (2022) NETFLIX บรรยายไทย</p> <p>เด็กหนุ่มอามิชออกเดินทางไปเบอร์ลินเพื่อทำพิธีแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เขาจะได้เชื่อมสัมพันธ์กับรากเหง้า ลองใช้ชีวิต ตกหลุมรัก และตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่บรรยายไทย</p>