banner

banner
Rio, I Love You (2014) ริโอ ฉันรักเธอ

Rio, I Love You (2014) ริโอ ฉันรักเธอ

ภาคที่สามของแฟรนไชส์ Cities of Love (Paris, je t’aime / New York, I Love You / Rio, Eu Te Amo) ภาพยนตร์สารคดีชุดนี้สร้างจากเรื่องราวโรแมนติก 10 เรื่องในริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล