banner

banner
Reign of Assassins นักฆ่าดาบเทวดา

Reign of Assassins นักฆ่าดาบเทวดา

Reign of Assassins นักฆ่าดาบเทวดา (2010) เซงจิงตั้งอยู่ในประเทศจีนโบราณเป็นนักฆ่าฝีมือดีที่พบว่าตัวเองครอบครองซากศพของชาวพุทธที่ลึกลับ เธอเริ่มภารกิจเพื่อส่งคืนซากศพไปยังสถานที่พักผ่อนที่ถูกต้องและทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงเพราะทีมนักฆ่าอยู่ในการไล่ตามอย่างมรณะเพื่อครอบครองซากที่มีความลับอำนาจกวัดแกว่งโบราณ