banner

banner
Pacific Heights (1990) วิมานกระตุกขวัญ

Pacific Heights (1990) วิมานกระตุกขวัญ

วิมานกระตุกขวัญ หลังจากที่ซื้อบ้านในฝันที่ซานฟรานซิสโกและให้เช่าชั้นล่างกับผู้เช่าที่ดูเป็นคนดี แต่ไม่นานสองสามีภรรยาผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องเจอกับฝันร้าย