banner

banner
Out of Death (2021) นายอําเภอพันธุ์อึด

Out of Death (2021) นายอําเภอพันธุ์อึด

ภาพยนต์แนวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบท เมื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่พยายามต่อสู้กับกลุ่มนักเลงเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง ดูหนังออนไลน์ nungfree2u.com ที่ถูกตามล่าและนายอำเภอที่กำลังเกษียณคอยช่วยเหลือ แต่ไม่นานพวกเขาก็รู้ว่ากลุ่มที่สร้างอาชญากรรมก็คือกลุ่มโจรที่มาจากแผนกหนึ่งของนายอำเภอ