banner

banner
Nineteen to Twenty (2023)

Nineteen to Twenty (2023)

<p>เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดผ่านรายการ reality วัยรุ่นซึ่งกฎเหล็กในรายการนี้นั่นก็คือห้ามผู้เข้าร่วมนั้นมีความรู้สึกที่ตกหลุมรักหรือชอบกันเป็นอันขาดและด้วยในวัยที่ผู้เข้าร่วมในนั้นอยู่ในช่วง 19 ปีทำให้ค่อนข้างยากสำหรับผู้เข้าร่วมเพราะในเรื่องของความรักนั้นมันไม่อาจบังคับใจใครได้ <a href="https://www.fwiptv.tv/"><strong>ดูหนัง</strong></a></p>

เลือกตอน / Episode

ep 1
ep 2
ep 3
ep 4
ep 5
ep 6
ep 7
ep 8
ep 9
ep 10
ep 11
ep 12
ep 13