banner

banner
Monster Hunter- Legends of the Guild มอนสเตอร์ ฮันเตอร์- ตำนานสมาคมนักล่า (2021) NETFLIX

Monster Hunter- Legends of the Guild มอนสเตอร์ ฮันเตอร์- ตำนานสมาคมนักล่า (2021) NETFLIX

เรื่องราวของ Aiden ผู้เรียกตัวเองว่า Hunter คอยปกป้องหมู่บ้านอันห่างไกลจากอันตราย แต่แล้ววันหนึ่งเขาต้องร่วมมือกับ Hunter คนอื่นๆ เพื่อปกป้องหมู่บ้านที่เขารัก และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยทั้งหมด