banner

banner
Mary Shelley (2017) แมรี่เชลลีย์

Mary Shelley (2017) แมรี่เชลลีย์

ว่าด้วยเรื่องราวความรักและชีวประวัติของนักเขียน Mary Shelley นักเขียนสาวผู้ประพันธ์งานคลาสสิกที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Frankenstein