banner

banner
Man of God (2022) NETFLIX บรรยายไทย

Man of God (2022) NETFLIX บรรยายไทย

<p>Man of God (2022) NETFLIX บรรยายไทย</p> <p>ซามูเอลบอกลาชีวิตในกรอบศาสนาที่เคร่งครัดเพื่อเลือกทางเดินของตัวเอง แต่จิตวิญญาณของเขายังติดอยู่ระหว่างโลกแห่งความจริงและศรัทธาที่เขาละทิ้งมาบรรยายไทย</p>