banner

banner
In the Land of Saints and Sinners (2023)

In the Land of Saints and Sinners (2023)

<p>ฟีบาร์ เมอร์ฟี ที่ได้รับนักแสดงคือเลียม นีสันเข้ารับบทบาทคือชายมือปืนที่เกษียณ หลบเลี่ยงผู้คนออกไปใช้ชีสิตอย่างสงบอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ริมชายหาดของไอร์แลนด์ ณ หมู่บ้านที่สงบเงียบฟีบาร์ยังคงหวังว่าการใช้ชีวิตนี้ของเขาจะชดเชยและไถ่บาปที่เคยก่อเอาไว้ที่หมู่บ้านได้ กระทั่งวันหนึ่งที่เขาถูกอาชญากรสามคนกลับมาแก้แค้นจนหมู่บ้านวุ่นวาย <a href="https://fwiptv.tv/"><strong>ดูหนัง</strong></a></p>