banner

banner
Hotel Inferno 3- The Castle of Screams (2021)

Hotel Inferno 3- The Castle of Screams (2021)

แฟรงค์ แม้ว่าคุณจะดึงธาตุไฟกลับมาแล้ว แต่คุณก็ยังติดอยู่ใน Hotel Inferno ที่ชั่วร้าย ตอนนี้คุณต้องนำธาตุน้ำแข็งกลับมา และดำเนินการขั้นตอนที่สองสู่การฟื้นคืนชีพของคุณ แต่ในการเดินทางอันหนาวเหน็บนี้ อย่างที่คุณจะได้ค้นพบ ปีศาจไม่ใช่ศัตรูตัวเดียวของคุณ และความจริงจะทำร้ายมากกว่าความทารุณนรกที่คุณเผชิญ ต่อสู้เพื่อสุขภาพจิตของคุณ ต่อสู้เพื่อมนุษยชาติของคุณ