banner

banner
Godzilla- Tokyo S.O.S. ก็อดซิลลา ศึกสุดยอดจอมอสูร

Godzilla- Tokyo S.O.S. ก็อดซิลลา ศึกสุดยอดจอมอสูร

สี่สิบสองปีหลังจากการมาครั้งแรกในโตเกียว Mothra กลับมาเตือนมนุษยชาติว่าพวกเขาจะต้องกลับ Mechagodzilla พร้อมกับกระดูกของก็อตซิลล่าไปที่ทะเลเพราะความตายจะต้องไม่ถูกรบกวน หากไม่ได้ผลที่ตามมาก็จะตามมา อย่างไรก็ตามก็อดซิลล่ากลับมาอาละวาดอีกครั้งและเมชาโกโดซิลล่าเป็นด่านเดียวของญี่ปุ่น ในปี 2547 คิริวกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมแก้ไขหลังจากต่อสู้กับ Godzilla เมื่อหนึ่งปีก่อน นายกรัฐมนตรี Hayato Igarashi ยอมรับการเลือกหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ Yoshito Chujo เพื่อแทนที่ Absolute Zero Cannon ด้วย Tri-Maser อันทรงพลัง