banner

banner
Fortress: Sniper's Eye ชำระแค้นป้อมนรก: ปฏิบัติการซุ่มโจมตี (2022)

Fortress: Sniper's Eye ชำระแค้นป้อมนรก: ปฏิบัติการซุ่มโจมตี (2022)

<p>ผานมาหลายอาทิตย์หลังจากการจู่โจมสุดอันตรายที่ \&quot;เดอะฟอร์เทรส\&quot; การจู่โจมครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นอีก อดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอ โรเบิร์ต ไมเคิลส์ ต้องเผชิญหน้ากับคนที่เขาไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกครั้งพากย์ไทย&nbsp;</p>