banner

banner
Fantasy Magician ฉีเหมินตุ้นเจี่ย (2020)

Fantasy Magician ฉีเหมินตุ้นเจี่ย (2020)

เรื่อง “The Thousand Faces of Dunjia” Zhou Tong Fantasy Magician (2020) ฉีเหมินตุ้นเจี่ย เรื่องย่อ Fantasy Magician (2020) ฉีเหมินตุ้นเจี่ย โจวถง ผู้ตรวจการของตำบลหลัวช่า เขาหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาสำนักวิชาวู่หยินเหมินตั้งแต่เด็ก เดิมทีใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับโจวโฉวยี่ นายอำเภอของตำบลหลัวช่า แต่ไม่คิดว่าถูกเจี่ยหมิงและเจี่ยวโญวเหวย พ่อลูกผู้เป็นชนชั้นสูงของตำบลใส่ร้ายป้ายสี ทำให้พ่อของโจวถงต้องเข้าคุกทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำผิดอะไร โจวถงโชคดีหนีไปได้ ในระหว่างทางเจออาจารย์ของสำนักวิชาวู่หยินเหมินกำลังจะสิ้นชีวิต อาจารย์คนนั้นเอาพลังเจี่ยในร่างกายเขาส่งให้โจวถง โจวถงก็เลยอยากจะช่วยพ่อออกมาด้วยพลังนี ตำรวจในเมือง Luosha ถูกครอบงำด้วย Wuyin Clan มาตั้งแต่เด็ก เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกับ Zhou Shouyi ผู้พิพากษาของเมือง Luosha โดยไม่คาดคิดพวกเขาถูกห้อมล้อมโดยเจียหมิงลูกชายของนายหนึ่งในเมืองและพ่อของเขาเจีย Youwei พ่อของโจวถงผิดและถูกจำคุก โจวตงหนีโชคดี ระหว่างทางเขาได้พบกับผู้อาวุโสของ Wuyin Clan ที่ส่ง “Jia” ในร่างกายของเขาไปที่ Zhou Tong โจวตงต้องการช่วยชีวิตพ่อของเขาด้วยพลังของ “เจี่ย” แต่จะดูได้แค่ว่าพ่อจอมวายร้าย Bifang ฆ่าพ่อของเขาเท่านั้น