banner

banner
Errementari The Blacksmith And The Devil พันธนาการปิศาจ

Errementari The Blacksmith And The Devil พันธนาการปิศาจ

พันธนาการปีศาจ ช่างตีเหล็กและปีศาจคือการเล่าเรื่องของนิทานโบราณเกี่ยวกับช่างตีเหล็กที่ค้นพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับปีศาจ ในเรื่องนี้ช่างตีเหล็กได้จับปีศาจได้