banner

banner
Dogs Dont Wear Pants (2019)

Dogs Dont Wear Pants (2019)

Juha ที่พัฒนาการเชื่อมต่อที่ไม่คาดคิด แต่ทรงพลังกับ dominatrix ชื่อ Mona หลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในชีวิตของเขาที่ทำให้เขาเป็นอัมพาตทางอารมณ์ การเสพติดการหายใจไม่ออกที่อันตรายของเขาได้รับการตอบแทนโดย Mona ซึ่งนำพวกเขาทั้งสองไปสู่เส้นทางที่บ้าคลั่งและบ้าคลั่งไปสู่การตรัสรู้ทางอารมณ์ Dogs Don’t Wear Pants เป็นเรื่องราวที่น่าขบขันของการสูญเสีย ความรัก และความเจ็บปวดอันแสนหวานของการเป็น