banner

banner
Descendant | Netflix (2022) ทายาทเรือทาส

Descendant | Netflix (2022) ทายาทเรือทาส

<p>Descendant | Netflix (2022) ทายาทเรือทาส</p> <p>ทายาทของทาสชาวแอฟริกาซึ่งถูกลักลอบนำตัวมาทางเรือซึ่งมาขึ้นฝั่งที่แอละแบมาในปี 1860 ต่างออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและการเยียวยา หลังมีการค้นพบซากเรือลำดังกล่าว</p>