banner

banner
Deadly Shores (2018) ชายฝั่งมรณะ

Deadly Shores (2018) ชายฝั่งมรณะ

เรื่องราวของแอนนาผู้ซึ่งย้ายไปยังเกาะห่างไกลในฐานะเจ้าสาวคนใหม่ของนักเขียนปริศนาที่โด่งดัง เธอได้รู้ความความลับเกี่ยวกับการตายของอดีตภรรยาของสามีใหม่ และกลัวว่าเธอจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไป