Congo คองโก มฤตยูหยุดนรก (1995)

Congo คองโก มฤตยูหยุดนรก (1995)

Congo คองโก มฤตยูหยุดนรก(1995) การเดินทางสำรวจแม่น้ำคองโกในแอฟริกา โดยทีมนักสำรวจชุดแรกต้องประสบกับความพินาศ ทีมนักสำรวจชุดใหม่จึงถูกส่งตัวไปเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น