banner

banner
Carrie (2013) แคร์รี่ย์ สาวสยอง

Carrie (2013) แคร์รี่ย์ สาวสยอง

เด็กหญิงขี้อายถูกขับไล่ออกจากเพื่อน ๆ ของเธอและได้รับการปกป้องจากแม่ผู้เคร่งศาสนาของเธอปลดปล่อยความหวาดกลัวแคร์รี่ในเมืองเล็ก ๆ ของเธอหลังจากถูกผลักไสไกลเกินกว่างานพร็อมอาวุโสของเธอ