banner

banner
Beyond The Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

Beyond The Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

BEYOND THE MASK หน้ากากแห่งแค้น (2015) HD พากย์ไทย เต็มเรื่อง ช่วงของสงครามการปฏิวัติ นักฆ่าที่วางมือแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นการไถ่บาปที่เคยปลิดชีวิตคนมามากมาย จำใจต้องออกมาเพื่อร่วมเป็นผู้ที่จะต่อสู้ในเส้นทางประกาศอิสรภาพของประเทศ