banner

banner
Batman- Soul of the Dragon แบทแมน- วิญญาณแห่งมังกร  (2021)

Batman- Soul of the Dragon แบทแมน- วิญญาณแห่งมังกร (2021)

Batman: Soul of the Dragon แบทแมน: วิญญาณแห่งมังกร (2021) ในปี 1970 ครูสอนศิลปะการต่อสู้ที่หายไปเป็นเรื่องของการแสวงหาของนักเรียนที่ทุ่มเทและเก่ง แต่ห่างไกลซึ่งรวมถึงแบทแมนด้วย