banner

banner
Back to the Outback รวมพลังกลับเอาท์แบ็ค (2021) NETFLIX

Back to the Outback รวมพลังกลับเอาท์แบ็ค (2021) NETFLIX

เมื่อกลุ่มสัตว์เลี้ยงรอบรู้ได้หลุดออกจากอุทยานสัตว์ป่าในออสเตรเลียแล้วพยายามหาหนทางกลับไปยังป่าที่พวกเขาจากมา แต่อันตรายก็เกิดขึ้นเมื่อวันนั้นกลายเป็นเทศกาลล่าสัตว์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์