banner

banner
Atomic Homefront มหันตภัยไวรัสมฤตยู

Atomic Homefront มหันตภัยไวรัสมฤตยู

Atomic Homefront (2017) มหันตภัยไวรัสมฤตยู ภาพยนตร์สารคดีที่เปิดเผยให้เห็นถึงอดีต เซนต์หลุยส์ ของ รัฐมิสซูรี ในฐานะศูนย์ผลิตและเก็บยูเรเนียมที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักสำหรับระเบิดปรมาณู ในความความประมาทเลินเล่อของภาครัฐและองค์กรที่ได้รับมอบหมายอันนำไปสู่การทิ้งที่ก่อให้เกิดขยะที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีของโครงการ แมนฮัตตัน อย่างผิดกฎหมายทั่วย่าน North County ภาพยนตร์ ATOMIC HOMEFRONT จะกลายเป็นกรณีศึกษาว่าประชาชนกำลังเผชิญหน้ากับหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลางสำหรับความจริงเกี่ยวกับขอบเขตของการปนเปื้อนและกำลังต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวของพวกเขาปลอดภัย