banner

banner
Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน

Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน

Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน (2006) ในอารยธรรมมายาเผ่าที่สงบสุขถูกโจมตีอย่างไร้ความปราณีโดยนักรบที่แสวงหาทาสและมนุษย์เพื่อเสียสละเพื่อเทพเจ้า Jaguar Paw ซ่อนภรรยาตั้งครรภ์และลูกชายของเขาไว้ในหลุมลึกใกล้กับชนเผ่าของพวกเขาและถูกจับขณะต่อสู้กับผู้คนของเขา คราสช่วยชีวิตเขาจากการสังเวยและต่อมาเขาต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและช่วยครอบครัวที่รักของเขา