banner

banner
An Ordinary Man (2017) ผู้ชายสายบู๊

An Ordinary Man (2017) ผู้ชายสายบู๊

อาชญากรสงครามที่ซ่อนตัวอยู่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับการเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียวของเขากับโลกภายนอกคือแม่บ้านของเขา